يكشنبه, ارديبهشت 29, 1398

didgah rahbar

دکتر خاندوزی مصاحبه با دکتر سيد احسان خاندوزي                                                   
دکترای اقتصاد، مدرس دانشگاه و معاون دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس ...
ادامه مطلب

 

azadi vaezi

karimmian thumbشایسته سالاری، تجربیات سایر کشورها و راهکارهایی برای ایران                                                       
زهره کریم‌میان
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ادامه مطلب

Prev Next

مصاحبه با دکتر سيد احسان خاندوزي

مصاحبه با دکتر سيد احسان خاندوزي

دکترای اقتصاد، مدرس دانشگاه و معاون دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس *تلقی شما در وضعیت ایده آل با توجه به مطالعاتی که داشتید از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیست؟  ابتدا باید...

مصاحبه با دکتر داود طالبي

مصاحبه با دکتر داود طالبي

مصاحبه با دکتر داود طالبيمعاونت توسعه مديريت ومنابع بنياد ملي نخبگان- عضو هیأت علمی گروه مديريت صنعتي دانشگاه شهيد بهشتي در مصاحبه ای که با دکتر طالبی داشته ایم خواهید خواند: ضرورت...

مصاحبه با استاد مفتح

مصاحبه با استاد مفتح

بسمه تعالی مصاحبه با دکتر محمد هادی مفتح عضو هیئت علمی و مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم الگو: مسیر هست ها تا خواست ها

عقلانیت فرهنگي (4)

یادداشت هشتم:
ايستار صفر پیشرفت
1- عقلانیت فرهنگي (4)

حجت الاسلام مهندس عبدالحمید آکوچکیان

akoochakian8تجزیه و تحلیل آنچه بر تاریخ این سرزمین گذشت، مشروط بر آنکه آنرا درست بفهمیم و بدان تکیه کنیم می تواند ما را برای فهم نیازمندی های آینده و مدیریت آن آماده سازد.
در نگاه تاریخی در سده های پیشین، هنگامی که از عقلانیت متکثر و فرهنگی در حوزه دین به سوی اخباریگری و ظاهر گرایی و عوام زدگی از سویی و تلقی دنیوی مبتنی بر فقه احکام جزیی و فردی از دین رفتیم فرایند پیشرفت در این حوزه با اختلال جدی مواجه شد.
اگر بپذیریم ایجاد و شکل‌گیری عقلانیت منجر به پیشرفت می شود، یعنی پذیرفته ایم که عقلانیت شاه فنر پیشرفت است. عقلانیت (کاربرد عقل) در لایه های متعدد و به اشکال گوناگون ظاهر می شود و عمل می کند. این لایه ها گاه فرهنگی است، گاه اجتماعی و گاه اقتصادی. با تغییر فرهنگی نیز رفتار عقل تغییر می کند.
به لحاظ تاریخی، عقلانیت دینی و اصولی در دوران قاجاریه به خوبی نتوانست در عرصه وجدان عمومی بر کرسی بنشیند. اگر چه در بازخوانی عقل عمومی و جمعی نمی توان و نباید نقش سید جمال الدین اسد آبادی را نادیده گرفت. آنچه او بر آن دامن زد، احیای فکر دینی در عرصه اجتماعی و کشاندن دین به این عرصه بود.
در دوران مشروطه رهبری عقلانیت عمومی شده را عقلانیت غربی که بنیه اجتماعی بهتری داشت بر عهده گرفت و عقلانیت دینی فردی فقهی را کنار گذاشت و مسیر تحول تاریخی ایران را جابجا کرد.
واقعیت آن است که منطق صدرایی هم در آن دوران هنوز بنیه‌ی اجتماعی و عمومی نیافته بود. عقلانیت فقاهتی نیز تاب عقلانیت جمعی و اجتماعی را نداشت. عقلانیت فقاهتی نیز اگر چه عمیقاً ضد ظلم است اما در آن دوران کماکان فردی، ظاهری و غیر متکثر است و پلورالیسم معرفتی را بر نمی تابد.
اما در عقلانیت صدرایی هم منابع معرفتی در کنار هم می نشینند و هم دو حوزه فردی و اجتماعی همکنش معقول تری پیدا می کنند. برای همین است که یکی از عناصر تهدید عقلانیت معطوف به پیشرفت، عقلانیت معطوف به فقه غیر صدرایی است.
به نظر می رسد در جریان انقلاب اسلامی ایران، عقلانیت مبنای حضرت امام خمینی(ره) بیش از آنکه فقاهتی باشد، صدرایی است. در عقلانیت صدرایی فقه به جای آنکه به مرزهای فقه احکام فروکاسته شود، بیشتر به سوی فقه در دین، یعنی فقه در همه‌ی بخشهای دین، یعنی احکام، عقاید، اخلاق و عرفان و ... گرایش دارد.
این رویداد، یعنی تولد عقلانیتی متفاوت و البته معطوف به پیشرفت. از جنبه های برجسته چنین عقلانیتی گذار از حیات فردی به حیات اجتماعی و از نگرش حقوقی محض به نگرش عام انسانی، فرهنگی و دینی، آن هم از جنس زندگی است.
ما اينك بيش از هميشه نيازمند بازبيني سياست‌هاي فرهنگي در جهت نيل به ايجاد فضاي آكادميك و تقويت سپهر عقلانيت هستيم. ما امروز بيش از پيش بايد به سوي حاكميت منطق گفت و گو حركت كنيم. فضاي كتابخانه‌اي و دانش‌جويي و دانايي‌طلبي به جامعه امنيت عقلي و روحي عطا مي‌كند و انديشه، آگاهي و نور را فرا مي‌شكفد.
آينده و چالش‌هاي آينده از آن تمدن‌هاست و در اين ميان، امكان و فرصت تمدن ايراني- اسلامي- با توجه به بازفهمي‌ها و نهضت‌هاي احياگري در مركز ثقل فكر ديني معاصر- از ديگر حوزه‌هاي تمدني به مراتب بيش‌تر است. اما آيا اين حقيقت را به اندازه ی كافي جدي گرفته‌ايم؟
از ديگر سو نيز ما در حال حاضر بايستي تمامي آنچه را كه به نام دين و سنت ديني به ما رسيده است، مورد توجه و تجديد نظر قرار دهيم و سره را از ناسره جدا سازيم. آنها از خلال حجاب‌ها، تحريف‌ها و غبار اعصار و قرون عبور كرده‌اند و اينك غبارآلود و همراه با افزودني‌هاي غيرمجاز به دست ما رسيده‌اند. در دل اين مجموعه مواريث مهمي وجود دارد كه برخي همچون عاشورا تأثيرش تا اعماق جان ما رسوخ كرده است و بر تارهاي بسيار حساس وجود ما زخمه زده است و ما خود را در آن شريك مي‌دانيم. از اين است كه براي دست يابي به فكر ديني سره، ما به طور دايم نيازمند احياگري فكر ديني هستيم.

یادداشت نخبگان جوان

بررسی چگونگی افزایش ظرفیت زبان فارسی برای تبدیل شدن به زبان علمی جهانی

با توجه به روند تعاملات عصر حاضر مبنی بر شکل‌گیری دهکده‌ای جهانی، ملتی که با ابزار زبان و فرهنگ بومی، تعریفی از...

شایسته سالاری، تجربیات سایر کشورها و راهکارهایی برای ایران

شایسته سالاری، تجربیات سایر کشورها و راهکارهایی برای ایران
  زهره کریم‌میان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر     استقرار نظام شایسته...

نقد و آسیب شناسی "پیشگامی " در جریان پیشرفت

نقد و آسیب شناسی "پیشگامی " در جریان پیشرفت
زهرا داورپناه
دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان
شاید مشکل ما این نیست که بزرگتر نداریم، مشکل ما این است...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 

 

تازه ها

بررسی چگونگی افزایش ظرفیت زبان فارسی برای تبدیل شدن به زبان علمی جهانی

با توجه به روند تعاملات عصر حاضر مبنی بر شکل‌گیری دهکده‌ای جهانی، ملتی که با ابزار زبان و فرهنگ بومی، تعریفی از...

احياي فكر ديني به مثابه ی يك پارادايم كلامي(1)

احياي فكر ديني به مثابه ی يك پارادايم كلامي(1)
یادداشت دهم:
ايستار صفر پیشرفت
2- احياي فكر ديني به مثابه ی يك پارادايم كلامي(1) حجت الاسلام مهندس عبدالحمید...

نقد و آسیب شناسی "پیشگامی " در جریان پیشرفت

نقد و آسیب شناسی "پیشگامی " در جریان پیشرفت
زهرا داورپناه
دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان
شاید مشکل ما این نیست که بزرگتر نداریم، مشکل ما این است...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

دیدگاه ها

حجت‌الاسلام‌ علی‌اکبر رشاد

حجت‌الاسلام‌ علی‌اکبر رشاد
  تحلیل مفهومی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت   حجت‌الاسلام‌ والمسلمین...

حجت‌الاسلام سیدحسین میرمعزی

حجت‌الاسلام سیدحسین میرمعزی
  مفهوم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این مفهوم با تبیین چهار مطلب به...

دكتر حدادعادل

دكتر حدادعادل
  تأمّلی در معنای الگوی اسلامی ایرانی توسعه   در حالی كه همگان دم...

دكتر ابراهیم فیاض

دكتر ابراهیم فیاض
  استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اگر پيشرفت را بر تمايز...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

یادداشت صاحبنظران

دکتر امیرعلي سيف‌‌الدين

دکتر امیرعلي سيف‌‌الدين
بررسی تسهیل‌‌گری اسلام در جهت تحقق اقتصاد دانش‌‌بنیان
نگرشی جدید به بخشی از بستر نهادی الگوی اسلامی ایرانی...

دکتر عادل پیغامی

دکتر عادل پیغامی
 مفهوم‌شناسی پیشرفت گلخانه‌ای یادداشتی از دكتر عادل پیغامی، استادیار دانشكده‌ی معارف اسلامی و اقتصاد...

مهرداد راهداری

مهرداد راهداری
  معاون امور تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همه در کشور...

دکتر زاهدی وفا

دکتر زاهدی وفا
    تبیین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت محمد هادی زاهدی وفا، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و معاون وزیر...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8