يكشنبه, خرداد 26, 1398

درباره ما

"الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"  از مباحثی است که در چند سال گذشته بدفعات در دیدار های مقام معظم رهبری با فرهیختگان، اندیش ورزان و نخبگان جامعه مورد تاکید ایشان قرار گرفته است. ایشان همواره بر مدلی از پیشرفت تاکید دارندکه ریشه های آن از سرچشمه زلال وحی و اسلام ناب محمدی و مهدوی سیراب شود و کالبد آن با ویژگی های تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و رفتاری جامعه ایرانی سازگار باشد. لذا این الگو گرچه بومی و ایرانی است لیکن ظرفیت سازگاری و تسری به دیگر جوامع اسلامی را نیز خواهد داشت.
اهمیت پرداختن به این موضوع در نگاه رهبری تا بدان حد جدی است که اولین نشست اندیشه های راهبردی که در تاریخ 89/9/10 در محضر ایشان تشکیل گردید؛ به همین موضوع اختصاص یافت. متعاقب این نشست مقام معظم رهبری در تاریخ 90/3/2 طی حکمی رئیس و اعضای شورایعالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را منصوب کردند.
توسعه گفتمانی و استفاده همه جانبه از ظرفیت های علمی و نخبگانی کشور از محور هایی است که هم در متن احکام اعضای شورایعالی و اساسنامه مرکز تصریح شده است و هم در فرمایشات معظم له در ملاقات های حضوری مورد تاکید قرار گرفته است.  ایشان در نخستین نشست اندیشه های راهبردی اظهار داشتند که برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بایستی یک گفتمان، فرهنگ و باور جمعی ابتدا در بین نخبگان و به تبع آن در سطح عمومی جامعه شکل گیرد.
بنیاد نخبگان استان اصفهان که رئیس آن همزمان افتخار عضویت در شورایعالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را نیز دارد وظیفه خود می داند که تحقق منویات رهبری در خصوص گفتمان سازی و ایجاد فضای بحث و اقناع در باره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و در جامعه نخبگانی را سرلوحه برنامه ها و رسالت های خود قرار دهد و این سامانه با چنین هدف ی طراحی و راه اندازی شده است.
بدینوسیله از جامعه نخبگانی و عموم اندیش ورزان و فرهیختگان کشور دعوت می شود با مشارکت پویای خود این سامانه را به فضای هم اندیشی و تبادل نظر های عالمانه در خصوص الگو تبدیل نمایند و به غنای محتوای آن بیفزایند. مجموعه مباحث مندرج در این سامانه نهایتاً بعنوان دستاوردی ارزشمند مورد بهره گیری دست اندرکاران طراحی الگو  قرار خواهد گرفت.

هادی اکبرزاده
رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان
و عضو شورایعالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت